Skip to main content

Verksted/Priser

Verksted/Priser

Termikk & Rotor A/S har 7 symaskiner som kan jobbe med forskjellige materialer og tykkelser. Dette gjør at vi kan reparere alt fra seletøy til duken i reserven.

  • Vi har også utstyr for å teste porøsiteten i glideren, styrken i linene eller styrken i duken.
  • Vi kan kontrollere at utstyret er luftdyktig eller taksere utstyr hvis det skulle være ønskelig.
  • Vi har duk i forskjellige farver og vekter og liner i forskjellige tykkelser på lager.
  • Vi  pakker og kontrollerer nødskjermer.

Sikk-sakk som syr liner.

For å sy liner trengs det en sikk-sakk maskin. Det er fint å ha en maskin som bare er satt opp til dette formålet.
Da kan man slipe spor i labbefoten slik at det er lettere å få en fin søm som treffer linen.
Da det er mange forskjellige tykkelser på linene er det fint at maskinen greier de forskjellige breddene.

Maskin til reparasjon av paragliderduk.

Her er det fint å ha en maskin som syr en pen rettsøm i tynn duk.
Matingen av duken gjennom labbefoten er også viktig da det hender man har mange lag med duk.

Rett-søm maskin som syr grøvre duk

slik som bæresekker eller stoffet i selene våre. Denne maskinen er også fin til glidelås bytte.

Dobbeltnåler

Denne maskinen er satt opp til å sy kantbånd. Spesielt på bæresekkene og selene er det mye kantbånd som er sydd fast med en dobbeltsøm.

Til å sy mange lag med webbing

trenger man en kraftig maskin. Slik som der hovedkarabinen sitter festet er det viktig at sømmen er laget med riktig søm-mønster og riktig trådtykkelse.
For å klare dette trenger man en grov maskin som klarer å sy med denne tykke tråden gjennom mange lag med webbing.

Porøsitetstester

som måler luftgjennomstrømning i duken. Denne maskinen tar tiden luftgjennomstrømning.
Det er umulig å si om duken er slitt uten denne maskinene. Maskinen måler bare tettheten. Til å måle styrken bruker vi et annet verktøy. Les mer …

Strekktest

Til å strekkteste liner trenger man en veiecelle. Denne viser riktig med en feilmargin på under en kilo opp til 500 kg. For å vite om det er på tide med et linebytte trenger man en slik veiecele.  Les mer …

 

[widgetkit id="3" name="Service"]

Priser

Pårøsitetsmåling/luftgjennomstrømning: Mål på hvor tett duken er. Tre punkter på overduk i fronten og ett punkt i underduk, front.  kr. 400,-

 

Styrkekontroll av duk: Styrkekontroll av duken anbefales kun på gamle og svært slitte glidere. kr. 600,-

 

Kontroll av paraglider (duk) for skader: Vingekontroll omfatter en grundig og fullstendig visuell sjekk av overduk, underduk, cellevegger, celleåpninger, linefester og porøsitetstest. Pris for eventuell reparasjon kommer i tillegg. Kr. 950,-

 

Kontroll av speedrider (duk) for skader: Vingekontroll omfatter en grundig og fullstendig visuell sjekk av overduk, underduk, cellevegger, celleåpninger, linefester og porøsitetstest. Pris for eventuell reparasjon kommer i tillegg. Kr. 600,-

 

Kontroll av liner for skader: Ved en kontroll av linene for skader blir alle linene sjekket enkeltvis, både visuelt og fysisk.
Merk: Erstatning av skadde liner er ikke inkludert i prisen. Kr. 500,-

 

Kontroll av linesymmetri: Kontroll av linesymmetri er en sammenligning av linelengder på høyre mot venstre side av glideren for å oppdage eventuelle enkeltliner som er feil. Kr.450,-

 

Kontroll av trim: Måling av relativ linelengde for å oppdage eventuell forandring av linelengder (endra trim). Forutsetter tilgang til produsentenes linetabeller. Kr. 750,-.
Hvis det er behov for trimming blir det et tillegg på kr. 350,-.

 

Tilstandskontroll paraglider: Komplett sjekk av glideren med skriftlig rapport. Omfatter porøsitetsmåling, kontroll av duk liner og raiser for skader, kontroll av linesymmetri, enkel kontroll av trim (forutsetter tilgang til produsentens linetabell). Kr.1.800,-.
Hvis det er behov for trimming blir det et tillegg på kr. 350,-.

 
 

Tilstandskontroll speerider: Komplett sjekk av glideren med skriftlig rapport. Omfatter porøsitetsmåling, kontroll av duk, liner og raiser for skader, kontroll av linesymmetri, kontroll av trim (forutsetter tilgang til produsentens linetabell) Kr. 1.400,-

Pris på liner ved bestilling

 

Stamline (hovedbæreline nederst) med strømpe kr. 300,-             

  StamlineP1020029

Stamline (hovedbæreline nederst) uten strømpe kr. 300,-

StamlineP1020051
Galleri-line (topp/mellomline) med strømpe kr. 250,- GallerilineP1020036
Galleri-line (topp/mellomline) uten strømpe kr. 300,- GallerilineP1020037
Hovedstyreline/bremseline. Per par. kr. 300,- StyrelineP1020047

Ved montering av liner på vårt verksted er det et tillegg på kr. 200,- for igangsetting
Ved bytte av mange liner vil prisen pr line redusers.

Pakking av nødskjermer:

Rundkalott kr. 700,-

Tandemskjerm kr. 1.000,-

Firkanstskjerm kr. 800,-

Rogalo kr. 850,-