Skip to main content

Porøsitet

porositetmaskinPorøsiteten i duken er viktig at holder seg over tid.

I begynnelsen av 90 tallet var det flere paragliderfabrikker som gikk konkurs fordi duken de brukte var for dårlig. Impregneringen festet ikke i nylonen og duken ble porøs etter kort tid. Dette resulterte i at gliderne fløy saktere og havnet i stabil sekkeform. Da kundene prøvde å klage på produktene ble dette så stort at fabrikken ikke klarte å gi ut nye glidere.

I dag er utviklingen kommet langt på dette feltet og dagens glidere er laget av nylon med imregnering som holder seg tett lengre.

Hvis glideren begynner å bli tung å starte kan dette komme av at duken begynner å bli porøs. Glideren flyr da også saktere, inklapp sitter hardere og ved sakteflyving eller B-steil kan glideren komme i stabil sekkeform.

Testing av posøsiteten: En enkel test er å prøve å suge luft gjennom duken. Det viktigste området er ca. 40cm inn på toppduken og det er som regel midtcellen som blir mest slitt. Hvis du klarer å suge luft gjennom duken bør absolutt glideren leveres inn til noen som kan måle porøsiteten.

Termikk&Rotor A/S har et slikt instrument. Instrumentet er en liten sylinder som måler hvor lang tid det tar å få 0,25 liter luft under 4 hPa trykk på ett område på 38,5 kvadrat cm gjennom duken. På ny duk tar dette ca 300 sekunder. Når dette tar 30 sekunder eller mindre synes vi glideren er ferdigbrukt og at den ikke er salgbar.
Vi har hatt glidere inne til testing som har vært på under 10 sekunder og kundene kunne da fortelle at de har opplevd sekkeform ved sakteflyving eller B-steil og at de har måttet trampe på speedbaren for å få glideren til å fly igjen. Slike glider skal kasseres.