Skip to main content

Kontroll / priser

Kontroll og priser

Kontroll av utstyret er noe bruker av utstyret i stor grad kan gjøre selv. Dette er noe som bør gjøres minst en gang i året, hver 100 flytime, etter at glideren er blitt utsatt for stress slik som trelanding, eller når bruker måtte ønske dette. Vi anbefaler å notere dato for når kontrollen ble gjennomført og dato for når nødskjermen ble pakket og ha dette som et kontrollkort i utstyret.

Toppduk kontrolleres for skader. Utvendige sømmer kontrolleres nøye da tråd i sømmen er utsatt under start da toppduken blir slept mot bakken. Sømmen i forsterkerbåndet i halen kontrolleres nøye for skader. Likeledes søm med forsterkerbånd i fremkant.

Ribbevegger kontrolleres for revner. V-ribber og forsterkerbånd i bunnduk kontrolleres for brudd.

Bunnduk kontrolleres for skader. Linefester er viktig å kontrollere nøye da det hender at duken revner helt inntil festet. Forsterkerbånd og sømmer i fronten er også viktig å kontrollere nøye. Kontroller hver celleåpning og se etter at det er "hel ved" rundt cellåpningen og spesielt i overgang toppduk, ribbe, toppduk og bunnduk, ribbe, bunnduk.

Liner kontrolleres for: riftet kappe, knekk, slitasje. Se egen test under liner på linken oppe til venstre.

Karabiner kontrolleres for rust eller skader. Kontroller at det er en patent slik som "o" ring eller palst som hindrer linene i å skli ned over mutteren. Mutteren kontrolleres at tar gjengene riktig og at den er riktig strammet. Skru hardt igjen med fingrene pluss en kvart omdreining med nøkkel.

Løftestroppene kontrolleres for skader. Se spesielt ettert brannskader fra styreliner som kan ha skapt friksjonsskader. Speedsystemet kontrolleres også da det hender at linene som er på løftestroppene blir veldig slitt.

Hovedkarabinene kontrolleres for skader slik som sprekkdannelse. Noen aluminiumskarabiner fra austrian alpin skal ikke brukes. Det finnes mange typer karabiner. Sørg for at de du har er av godkjent type.

Selen: Det viktigste med selen er webbingen (stroppene). Kontroller webbingen rundt hovedkarabinene. Her kan det være skade inne i løkken som karabinene er tredd inn i. Sømmene som holder webbingen sammen skal også kontrolleres. På airbagseler er det viktig at det ikke er noen revner i airbagen som gjør at luften slipper ut. Glidelåser skal være hele og ellers skal selvfølgelig materialet ikke ha revner. Nødskjermopphenget kontrolleres og hvis det er velcro i kanalen som gjemmer opphenget er det viktig å kontrollere at dette ikke har gnagd på webbingen.

Nøskjermen: På nødskjermen er det viktig å kontrollere sømmen i toppen. Her er det viktig at det ikke er noen skader. Det samme gjelder hele kanten rundt bunnen av nødskjermen. I både topp og bunn er det sydd inn et forsterkerbånd. Duken kontrolleres for hull eller slitasje. Linene kontrolleres for skade. Koblingen mellom nødskjerm og sele er viktig at er riktig og ikke slitt. Hvis det brukes slippstikk er det viktig at det er sentrert og at det er søm på opphenget til selen som gjør at det ikke kan skli.


Kjøp aldri en brukt paraglider uten å vite om dukens porøsitet er ok! Slitte liner og revner i duk kan fikses, men er duken blitt porøs (lekk), er den farlig å fly og kan ikke repareres. Vi har utstyr for fysiske målinger på liner og duk for å kontrollere om glideren tilfredstiller produsentens krav.

Prisen på enkelt-tjenester går ned ved bestilling av to eller flere tjenester.

 

Pårøsitetsmåling/luftgjennomstrømning: Mål på hvor tett duken er. Tre punkter på overduk i fronten og ett punkt i underduk, front.  kr. 400,-

 

Styrkekontroll av duk: Styrkekontroll av duken anbefales kun på gamle og svært slitte glidere. kr. 600,-

 

Kontroll av paraglider (duk) for skader: Vingekontroll omfatter en grundig og fullstendig visuell sjekk av overduk, underduk, cellevegger, celleåpninger, linefester og porøsitetstest. Pris for eventuell reparasjon kommer i tillegg. Kr. 950,-.

 

Kontroll av speedrider (duk) for skader: Vingekontroll omfatter en grundig og fullstendig visuell sjekk av overduk, underduk, cellevegger, celleåpninger, linefester og porøsitetstest . Pris for eventuell reparasjon kommer i tillegg. Kr. 600,-

 

Kontroll av liner for skader: Ved en kontroll av linene for skader blir alle linene sjekket enkeltvis, både visuelt og fysisk.
Merk: Erstatning av skadde liner er ikke inkludert i prisen. Kr. 500,-

 

Kontroll av linesymmetri: Kontroll av linesymmetri er en sammenligning av linelengder på høyre mot venstre side av glideren for å oppdage eventuelle enkeltliner som er feil. Kr.450,-

 

Kontroll av trim: Måling av relativ linelengde for å oppdage eventuell forandring av linelengder (endra trim). Forutsetter tilgang til produsentenes linetabeller. Vi måler da lengden på alle liner og trimmer vingen tilbake til riktig angrepsvinkel kr. 1.500,-.
Vinger vi ikke forhandler får et tillegg på kr. 400,- da det er ekstra jobb å sette opp linelengder i xl.

 

Tilstandskontroll paraglider: Komplett sjekk av glideren med skriftlig rapport. Omfatter porøsitetsmåling, kontroll av duk liner og raiser for skader, kontroll av linesymmetri, enkel kontroll av trim (forutsetter tilgang til produsentens linetabell). Kr.1.800,-.
Hvis det er behov for trimming blir det et tillegg på kr. 350,-.

 
 

Tilstandskontroll speerider: Komplett sjekk av glideren med skriftlig rapport. Omfatter porøsitetsmåling, kontroll av duk, liner og raiser for skader, kontroll av linesymmetri, kontroll av trim (forutsetter tilgang til produsentens linetabell) Kr. 1.400,-

Pris på liner ved bestilling

 

Stamline (hovedbæreline nederst) med strømpe kr. 300,-             

  StamlineP1020029

Stamline (hovedbæreline nederst) uten strømpe kr. 300,-

StamlineP1020051
Galleri-line (topp/mellomline) med strømpe kr. 250,- GallerilineP1020036
Galleri-line (topp/mellomline) uten strømpe kr. 300,- GallerilineP1020037
Hovedstyreline/bremseline. Per par. kr. 300,- StyrelineP1020047

Ved montering av liner på vårt verksted er det et tillegg på kr. 200,- for igangsetting
Ved bytte av mange liner vil prisen pr line redusers.

Pakking av nødskjermer:

Rundkalott kr. 550,-

Tandemskjerm kr. 1.000,-

Firkanstskjerm kr. 650,-

Rogalo kr. 850,-